อนุทิน #71943

15  พฤศจิกายน  2553

             ได้เข้าอบรมการบริหารจัดการ คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา ที่โรงแรมก่นอินทร์ มีผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนครูเข้ารับการอบรมประมาณ 100 คน

เขียน:

ความเห็น (0)