อนุทิน 71943 - ใจเดียว

  ติดต่อ

15  พฤศจิกายน  2553

             ได้เข้าอบรมการบริหารจัดการ คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา ที่โรงแรมก่นอินทร์ มีผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนครูเข้ารับการอบรมประมาณ 100 คน

  เขียน:  

ความเห็น (0)