อนุทิน 71933 - ศรีกรม

  ติดต่อ

  • ๑๒ พ.ย. จัดอบรมโครงการเพิ่มทักษะเบื้องต้นการใช้ Notebook .ให้กับ ผอ.และหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับ
  • ๑๑ พ.ย.ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ CCTV  ของอาคารแจ้งวัฒนะฯ

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)