อนุทิน 71933 - ศรีกรม

  • ๑๒ พ.ย. จัดอบรมโครงการเพิ่มทักษะเบื้องต้นการใช้ Notebook .ให้กับ ผอ.และหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับ
  • ๑๑ พ.ย.ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ CCTV  ของอาคารแจ้งวัฒนะฯ

 

เขียน 15 Nov 2010 @ 08:57 ()


ความเห็น (0)