อนุทิน 71913 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๒๘๒ |

วันเสาร์ ไปบริจาคหนังสือให้ "ห้องสมุดประชาชนประจำอำเภอ......"

วันอาทิตย์ ไปบริจาคหนังสือให้ "โครงการพัฒนาการศึกษาพุทธศาสนาในลาว" ที่สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ เชียงใหม่

ด้วยความเต็มใจยิ่ง ;)

เขียน 14 Nov 2010 @ 16:27 ()


ความเห็น (0)