อนุทิน 71912 - หมอน้อย

หมอน้อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

      ตื่นเต้นที่ครูหยุยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บหมอน้อย ผมได้ติดตามการปฏิบัติงานของท่านมาตลอดทั้งงานมูลนิธิ ทั้งงานหน้าที่ สว.ท่านเป็นบุคคลที่พวกเราทั้งปัจจุบันและรุ่นต่อๆไปสมควรเอาเยี่ยงอย่าง และสืบทอดเจตนารมณ์อุดมการณ์ของท่าน อยากให้ข้าราชการทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคบบัญชาจงนำเอาแนวคิด อุดมคติการดำรงชีวิตของท่านมาเป็นหลักนำทางเพื่อการก้าวเดินของชีวิตจะได้ไม่สูญเปล่า ให้สมกับที่พวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์และเป็นคนไทย.

เขียน 14 Nov 2010 @ 16:22 ()


ความเห็น (0)