อนุทิน 71885 - กศน.ตำบลกุดเค้า

  ติดต่อ

อิ่มบุญ...กฐินหมู่บ้าน ๖.๐๐ น. ร่วมงานทอดกฐินหมู่บ้าน ที่เรียกว่ากฐินหมู่บ้านเพราะเป็นกฐินจากชาวบ้านบัวสู่วัดป่าบ้านบัว ช่วงเวลา ๑๖.๐๐ น. เข้าร่วมประชุมอีกครั้งที่           วัดสระทอง บ้านบัว เรื่องการเตรียมงานประจำปีประเพณีลอยกระทอง ...

  เขียน:  

ความเห็น (0)