อนุทิน 71881 - นาวาเอก วสันต์ จันทวงค์

"สุ"  นำสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 อ่านมาก ฟังมาก อยากรู้

 คำครู คู่ควร แข่งขัน

 มาก รู้  มากแล้ว แบ่งปัน

 สร้างสรรค์ สังคม เรียนรู้

เขียน 14 Nov 2010 @ 06:49 ()


ความเห็น (0)