อนุทิน 71881 - นาวาเอก วสันต์ จันทวงค์

  ติดต่อ

"สุ"  นำสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 อ่านมาก ฟังมาก อยากรู้

 คำครู คู่ควร แข่งขัน

 มาก รู้  มากแล้ว แบ่งปัน

 สร้างสรรค์ สังคม เรียนรู้

  เขียน:  

ความเห็น (0)