อนุทิน #71862

เมื่อวาน  ส่งส่งเรื่องย้ายข้ามหน่วยงาน

ผ่านระบบ ถึง กรม แล้ว   รอส่งคำขอ

ตามลำดับการบังคับบัญชา  ถ้าได้ย้าย

ก็ดี ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร  เป้าหมายย่อม

เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์  (เป้า

หมายที่วางไว้สำเร็จได้ โดยหลายทาง)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)