อนุทิน 71862 - เสี่ยวิทย์

เมื่อวาน  ส่งส่งเรื่องย้ายข้ามหน่วยงาน

ผ่านระบบ ถึง กรม แล้ว   รอส่งคำขอ

ตามลำดับการบังคับบัญชา  ถ้าได้ย้าย

ก็ดี ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร  เป้าหมายย่อม

เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์  (เป้า

หมายที่วางไว้สำเร็จได้ โดยหลายทาง)

เขียน 13 Nov 2010 @ 15:28 () แก้ไข 15 Nov 2010 @ 18:20, ()


ความเห็น (0)