อนุทิน 71849 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๒๗๗ |

หนังสือนั้นเป็นขุมทรัพย์แห่งปัญญา

หนังสือเป็นมรรคาไปสู่สวรรค์

หนังสือเป็นอัศจรรย์แห่งมิตร

หนังสือเป็นที่สถิตแห่งความสวยงาม

บรรจง ชูสกุลชาติ

เขียน 13 Nov 2010 @ 00:48 ()


ความเห็น (0)