อนุทิน #7184

(๔๕)...

นุษย์เรา...ใช้ร่างกายเล็กๆ นี้มากเกินไปแล้ว

หากแต่ขาดการบำรุงรักษา จะคอยเพียงแต่การเยียวยาอย่างเดียวเท่านั้น...

บางครั้งอาจทำได้ไม่ถึงการเยียวยา หากได้เพียงแค่การรักษาเท่านั้น

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)