อนุทิน #71807

วิถีแห่งมรรค

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในหนทางที่ย่างก้าว แม้ไม่มีใครเชื่อเช่นเดียวกัน แต่ข้าพเจ้าก็ยังคงเชื่อมั่นในหนทางนี้...อย่างไม่สั่นคลอน

ความผิดหวังหรือความสมหวัง ความสำเร็จหรือความล้มเหลว ...เหตุด้านบวกหรือด้านลบ แม้จะเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความสั่นคลอนของข้าพเจ้าไหวเอนหรือล้มไป

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)