อนุทิน 71803 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ครู คือ คนที่ "ไม่เห็นแก่ตัว"

คนที่เห็นแก่ตัว ไม่ควรให้คนผู้นั้นมีชื่อว่า "ครู..."

  เขียน:  

ความเห็น (0)