อนุทิน 71803 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ครู คือ คนที่ "ไม่เห็นแก่ตัว"

คนที่เห็นแก่ตัว ไม่ควรให้คนผู้นั้นมีชื่อว่า "ครู..."

เขียน 11 Nov 2010 @ 18:42 ()


ความเห็น (0)