อนุทิน #71786

เมื่อวานหน่วยงานร่วมกับสหสาขาวิชาได้เดินหน้าเริ่มวางแผนงานใหม่จัดทำ "โครงการค่ายผู้ไร้กล่องเสียงและครอบครัว" เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต คงจัดในช่วงกุมภาพันธ์ 2554  โดยคาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีจากหอการค้าจังหวัด

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)