อนุทิน 71786 - ปุ๊....อมรรัตน์

เมื่อวานหน่วยงานร่วมกับสหสาขาวิชาได้เดินหน้าเริ่มวางแผนงานใหม่จัดทำ "โครงการค่ายผู้ไร้กล่องเสียงและครอบครัว" เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต คงจัดในช่วงกุมภาพันธ์ 2554  โดยคาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีจากหอการค้าจังหวัด

เขียน 11 Nov 2010 @ 06:54 () แก้ไข 12 Nov 2010 @ 07:09, ()


ความเห็น (0)