อนุทิน 71786 - ปุ๊....อมรรัตน์

  ติดต่อ

เมื่อวานหน่วยงานร่วมกับสหสาขาวิชาได้เดินหน้าเริ่มวางแผนงานใหม่จัดทำ "โครงการค่ายผู้ไร้กล่องเสียงและครอบครัว" เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต คงจัดในช่วงกุมภาพันธ์ 2554  โดยคาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีจากหอการค้าจังหวัด

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)