อนุทิน 71780 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๒๗๐ |

ได้ติดต่อกัลยาณมิตรให้มาเป็นช่วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักศึกษาว่าที่คุณครูหน่อย

ลงเวลาได้แล้ว แต่เหลือรายละเอียดในหลาย ๆ ประเด็นที่ต้องคุยกับทีมงานเล็ก ๆ ก่อน

เพราะมีปัจจัยเกี่ยวข้องเยอะ ... เรากำลังผลิตครูดีสู่สังคม ต้องพยายามหน่อย ;)

เขียน 10 Nov 2010 @ 23:51 ()


ความเห็น (0)