อนุทิน 71769 - ณัฐพัชร์

@71751
@71742

ทีมนี้ก็บังเอิญเจอกันบ๊อยบ่อยนะคะ ^^

                                Large_direct_ake_meaw2

ภาพบน : การประชุมเตรียมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ณ โรงแรมนิวเวิลด์ซิตี ๑๒ ตุลาคม ๕๓
ภาพล่าง : การเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๕๓

เขียน 10 Nov 2010 @ 23:24 ()


ความเห็น (0)