อนุทิน 71763 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

"...ตาเราชอบดูเข้าออกไปมาเหมือนงู   
หูเราชอบฟังเสียงดีๆ เย็นเหมือนจระเข้อยู่น้ำ
จมูกเราชอบอากาศดีๆ เหมือนนกบินไปในอากาศ   
ปากลิ้นเราชอบกินนั้นกินนี่อยู่ตลอด   เหมือนหมาบ้านชอบอยู่แต่ในครัวเตาไฟ 
 ตัวเราเหมือนหมาป่าชอบนอนอยู่ที่สงัดสบายที่ในป่า  
 ใจเราเหมือนลิงชอบคิดนั้นคิดนี่ตลอด  กระโดดไปกระโดดมาไม่อยู่นิ่ง   พระพุทธองค์เจ้าสอนให้เจริญสติปัฏฐานสี่   ภาวนากรรมฐานจึงจะมัดจิตใจนี้ได้ให้สงบยินดีซึ่งพระนิพพานแล..."

จาก http://www.kanlayanatam.com/sara/sara108.htm

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)