อนุทิน 71759 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

วันนี้ประชุมที่สสจ.ครั้งที่1

"เรื่องเล่าสู่งานมิตรภาพบำบัด"

วิทยากร อ.วราวุธ วันนี้เข้าใจคำว่ามิตรภาพบำบัดลึกซึ้งยิ่งขึ้น

นำเสนอเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง(เรื่องโรคไตและการดูแลต่อเนื่องของงานเวชกรรม)

เขียน 10 Nov 2010 @ 17:29 () แก้ไข 12 Jan 2011 @ 22:44, ()


ความเห็น (0)