อนุทิน 71757 - ภูฟ้า

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คำสำคัญสำหรับผู้ฝึกตน

  • "ตัวตน"  คือ อะไร เกิดได้อย่างไร และจะละตัวตนได้อย่างไร ?
  • ความคิดปรุงแต่ง (สังขาร) คือ อะไร จะปฏิบัติต่อสังขารอย่างไร ?
  • อุปทาน หรือ ความยึดมั่นถือมั่น จะละได้อย่างไร ?
  • "สติอยู่กับปัจจุบัน" ทำอย่างไร เพื่ออะไร ?
  • สติ กับ สัมปะชัญญะ คือ อะไร แตกต่าง และสัมพันธ์กันอย่างไร ?
  • "สมมุติ" คือ อะไร ?
  • ภาวนามยปัญญา กับ การมีสติอยู่กับปัจจุบัน สัมพันธ์กันอย่างไร ?
เขียน 10 Nov 2010 @ 15:50 () แก้ไข 10 Nov 2010 @ 15:55, ()


ความเห็น (0)