อนุทิน 71674 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

  • เตรียมซ้อมดนตรีไทย สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 เพลงที่ใช้ได้แก่เพลง
  • โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง
  • ราตรีประดับดาว เถาว์
  • เขมรละออองค์ เถาว์
เขียน 08 Nov 2010 @ 15:41 ()


ความเห็น (0)