อนุทิน 71673 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

  • วันนี้เป็นกรรมการตรวจรับเครือข่าย Internet      ของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี โดยมีอ.ภโวทัย เป็นประธานกรรมการ
  • มีการตรวจรับการให้บริการทุกๆเดือน....
เขียน 08 Nov 2010 @ 15:39 ()


ความเห็น (0)