อนุทิน 71653 - บัวปริ่มน้ำ

  • เมื่อมีสิ่งใดอันเป็นภัยพิบัติ หรืออุปสรรคใด ๆ เข้ามาในชีวิตเรา
  • โปรดอย่าถอย จงสู้กับมัน อย่างตั้งมั่น และมีสติ เพื่อฟันฝ่าอุปสรรคนั้นไปให้ได้
  • เมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไปได้ นั่นหมายถึงว่า เราแข็งแกร่ง มีพลังที่จะเข้มแข็ง ไม่อ่อนไหวกับสิ่งใด ๆ ที่จะมากระทบกับชีวิตเรา
  • จงเอาชนะในทุกสิ่ง เอาชนะใจตนเองให้ได้ อย่างมีสติ และเกิดปัญญา
  • ธรรมะสวัสดดี....สาธุ!!
เขียน 08 Nov 2010 @ 05:56 ()


ความเห็น (0)