อนุทิน 71614 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เห็นและเข้าใจ

ขอเราจงเฝ้าสังเกตอย่างมีสติ เพื่อจักสามารถเห็นและเข้าใจ

การเห็นและการเข้าใจเป็นปัจจัยของการปลดปล่อย...อันจะน้อมนำความรักและความกรุณา

แสดงว่า ณ ตอนนี้ ข้าพเจ้าปราศจาก "การเปิดตาใจเพื่อมองให้เห็น จึงไร้ซึ่งความเข้าใจ"? หรือว่า...ข้าพเจ้านั้นมองเห็นและเข้าใจ หากแต่ขาดเรี่ยวแรงอันมากพอที่จะเหนี่ยวรั้งให้มาสู่หนทางแห่งมรรคนี้ได้

เขียน 06 Nov 2010 @ 21:09 () แก้ไข 06 Nov 2010 @ 21:11, ()


ความเห็น (0)