อนุทิน 71585 - นาวาเอก วสันต์ จันทวงค์

  ติดต่อ

อ่านหนังสือเล่มโปรด

    เมื่อครั้งรับราชการที่กรมสรรพาวุธทหารเรือ ผมได้ซื้อหนังสือที่ถูกใจมากเล่มหนึ่ง และได้บอกต่ออีกหลายคน ชื่อหนังสือ "หิมะกลางฤดูร้อน Snow in the Summer " วันนี้ขอยกตัวอย่าง...

    "ความคิดไม่ช่วยให้ใจเราเป็นสุขได้ พึงเฝ้าตามรู้ความคิด แต่อย่าปรารถนาจะควบคุมมัน เมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าไปเห็นความคิดชัดๆมันจะหยุดไปเอง...แบกความคิดนี่หนักหน่วงเอาการ..."

พระโชติกะ:เขียน / มณฑาทิพย์ คุณวัฒนา :แปล

  เขียน:  

ความเห็น (0)