อนุทิน 71533 - จารุวัจน์ شافعى

  ติดต่อ

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตนเองสำหรับการประกันคุณภาพฯ ปี 53 สำหรับรองคณบดีทุกคณะเสร็จแล้ว สัปดาห์หน้านัดอาจารย์ทุกคณะเพื่อรับทราบบทบาทและการมีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพต่อ จากนั้นก็จะเข้าสู่หน่วยงานสนับสนุนต่อไป

ช่วงบ่ายนี้จะได้นั่งโต๊ะเคลียร์งานค้างชิ้นสำคัญ

  เขียน:  

ความเห็น (0)