อนุทิน 71524 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๗๗.การแก้ไขโรคฉวยโอกาสในสังคมและองค์กร : ข่าวลือ มือป่วน ฤาษีแปลงสาร และนักสื่อสารแบบทอดทิ้งองค์กร

ในศิลปะการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการองค์กรและเคลื่อนไหวพลังจัดการตนเองของชุมชนระดับต่างๆนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับปัญหาองค์กรกับปัญหาสังคมและปัญหาการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มากที่ป้องกันและแก้ไขได้ด้วยกลวิธีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ที่สำคัญคือ พวกฉวยโอกาสและแอบแฝงทำร้ายผู้อื่นและทำร้ายสังคมเพื่อจุดมุ่งหมายต่างๆของตนเองด้วยการปล่อยข่าวลือ ทำบัตรสนเท่ห์ให้คนเสียหาย สร้างบรรยากาศหวาดระแวงไปทั่ว วางเงื่อนไขให้ผู้อื่นเผชิญหน้ากัน มีความคิดเห็นต่อเรื่องส่วนรวมแต่ไม่ใช้วิถีปรึกษาหารือและแก้ไขเยี่ยงผู้เกี่ยวข้องด้วยกัน เอาตัวรอดโดยงดแสดงความคิดเห็นรักษาภาพและให้ตนเองปลอดภัย แต่พอพ้นห้องประชุมก็กลับมีความเห็นที่แตกต่างมากมายให้สื่อสารไปทั่ว รวมทั้งการฉวยโอกาสแก้ไข เปลี่ยนแปลงความหมาย ให้ความหมายแฝงเจตนาที่ต่างไปจากเนื้อความของสิ่งที่ผู้อื่นสื่อสารในรูปต่างๆ เหล่านี้ ต้องเพิ่มการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์ในองค์กรให้หลากหลายเพื่อลดการเกิดช่องว่างมากเกินไปในองค์กร

เขียน 04 Nov 2010 @ 07:35 () แก้ไข 08 Nov 2010 @ 07:59, ()


ความเห็น (0)