อนุทิน 71504 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๗๖.ภาษาความเงียบ ปัญญาญาณ และภาวะผู้นำตนเอง

คนทำงานกับผู้คนหลากหลาย ลำพังแต่เข้าไปสู่กลุ่มคนและปฏิสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่างๆก็มีส่วนเป็นทรีตเม้นต์และเป็นตัวแปรที่สร้างผลกระทบ ส่งผลต่อพัฒนาการของสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่ตนเองเข้าไปเกี่ยวข้อง แต่คนส่วนใหญ่มักไม่รับรู้ตนเองในแง่นี้ อีกทั้งอาจเผลอถือตนเองเป็นศูนย์กลางหรือแฝงใส่ปัจจัยสอดแทรก ป้อน Input เข้าไปเพื่อสังเกตข้อมูลที่ต้องการจากผู้อื่นอย่างจงใจแต่ขาดความตระหนักและความละเอียดอ่อนต่อผู้อื่น หากผู้อื่นเฉยเหมือนไม่สนองตอบสิ่งที่เราใส่เข้าไปหรือไม่เกิดอาการได้รับผลกระทบ ก็ไม่ควรเข้าใจว่าผู้อื่นไม่รู้ เพราะบางสถานการณ์นั้น อาจมีสิ่งอื่นที่ต้องให้ความสำคัญมากกว่า อีกทั้งคนอื่นเขาอาจเห็นในสิ่งที่เราไม่เห็น ความนิ่งหรือการวางเฉยนั้นจึงอาจเป็นการให้โอกาสเราอย่างหนึ่ง จึงต้องเห็นสิ่งต่างๆด้วยความรู้คิดและใช้โอกาสนั้นเพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงวิถีปฏิบัติที่ตนเอง ไม่ใช่กลับพยายามทำด้วยหลงเชื่อว่าผู้อื่นไม่รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไรหรือไม่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น

เขียน 03 Nov 2010 @ 14:27 () แก้ไข 08 Nov 2010 @ 08:01, ()


ความเห็น (0)