อนุทิน 7149 - ปภังกร Happinesss

วันเวลาล่วงไป ล่วงไป ฉันนั้นมัวทำอะไรอยู่

ยังอยู่ด้วยความประมาทไหม ทำความดีให้ถึงพร้อมไหม ใครล่ะจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้...

จงเร่งทำความดีให้เกิดขึ้นแก่ตนและผู้อื่นเถิด

เขียน 22 May 2008 @ 19:08 ()


ความเห็น (0)