อนุทิน 7144 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

  ติดต่อ

ช่วงบ่าย ได้ให้น้องพยาบาลที่ได้หัวข้อในการทำวิจัยนำเสนอโครงร่างการวิจัย และให้พี่ที่ปรึกษาช่วยกันให้คำแนะนำ ได้เรื่องที่จะทำวิจัยต่อได้ประมาณ 10 เรื่อง โดยแนะนำให้พี่เลี้ยงเป็นผู้ร่วมวิจัยด้วยน่าจะทำให้สำเร็จได้ง่ายค่ะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)