อนุทิน 71433 - คิม นพวรรณ

"ลูกอิสาน"  : คำพูน บุญทวี

ยายคิมอ่านครั้งแรก  อ่านเพราะสนุกจาก "ฟ้าเมืองไทย" เป็นตอน ๆ ไม่ได้คิดอะไรเลย  เพราะยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้น

อ่านครั้งที่ ๒  อ่านเพราะ "หนังสือได้รับรางวัลซีไรท์"  และกำลังเป็นครูบรรจุใหม่  อยู่บ้านนอก มีเวลาอ่านเยอะ  พอจะเข้าใจวิถีชีวิตของชาวอิสาน  และเข้าใจว่า "อย่างไรคือวรรณกรรม"

อ่านครั้งที่ ๓ อ่านเพราะ "ย้ายไปอยู่อิสาน" เพื่อปรับตัวให้กับความเป็นอยู่ และเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่น เข้าใจว่าชาวอิสานให้ "ความสำคัญของการกิน" สูงมาก

อ่านครั้งที่ ๔ เริ่มอ่านวันนี้  อ่านช้ามาก  คิดตามไปทุกถ้อยคำ อ่านเพราะ "รักและศรัทธาต่อคำพูน บุญทวี" ที่ถ่ายทอดตัวหนังสือด้วยความรัก เป็นตัวแทนของชาวอิสานอย่างแท้จริง

เขียน 01 Nov 2010 @ 22:57 () แก้ไข 01 Nov 2010 @ 23:05, ()


ความเห็น (0)