อนุทิน 71427 - บุณยกร

บุณยกร

ความสามัคคี

คือสังคมที่มีความขัดแย้งอย่างพอเหมาะ

สังคมที่ไม่มีความขัดแย้ง คือ สังคมฝูงควาย...

เขียน 01 Nov 2010 @ 20:36 ()


ความเห็น (0)