อนุทิน #71427

ความสามัคคี

คือสังคมที่มีความขัดแย้งอย่างพอเหมาะ

สังคมที่ไม่มีความขัดแย้ง คือ สังคมฝูงควาย...

เขียน:

ความเห็น (0)