อนุทิน 71405 - ครูนอกระบบ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2553 ได้เข้ารับการผ่าตัดใหญ่ ณ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และพักดูอาการ รักษาตัว ตึก 4 แผนกสูตินารีเวช ห้อง 403 ได้รับการดูแล  บริการเปี่ยมด้วยความหว่งใย เอื้ออาทร แนะนำการผ่าตัดและก่อนออกจากโรงพยาบาล จากคุณหมอ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และเจ้าหน้าที่  รู้สึกประทับใจมาก ขอบคุณมากนะค่ะ และดีใจแทนคนป่วย คนไข้ทุกคนที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีค่ะ เหมาะสมกับเครื่องแบบสีขาวจริงๆค่ะ ท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรของทานดีมากค่ะ

เขียน 01 Nov 2010 @ 11:24 () แก้ไข 01 Nov 2010 @ 11:27, ()


ความเห็น (0)