อนุทิน 71386 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

13-15พฤศจิกายน 2553 พานักเรียนม.ต้นและม.ปลายไปแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ที่ร.ร.เทพศิรินทร์ และ 27-29พฤศจิกายน 2553 ก็จะพานักเรียนม.ต้นและม.ปลายไปแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ที่ร.ร.สตรีวิทยา กรุงเทพฯ

เขียน 31 Oct 2010 @ 21:46 ()


ความเห็น (0)