อนุทิน 71363 - krutoiting

  ติดต่อ

หากมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างทำงาน เราจะมีฝ่ายแพทย์พยาบาลดูแลด้านปัญหาการรักษา และมีฝ่ายสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ดูแลด้านคุณภาพ แกนนำ จิตอาสาเพื่อนผู้ป่วย

และเมื่อแกนนำทำงานได้ผลผลิต เราจะนำผลผลิตมาส่งต่อให้น้องมดจัดการให้ความรู้ควบคู่กับพัฒนาการทำงานกับเพื่อนมนุษย์โดยทางสังคมฯ

แบบนี้ไงๆเป็นวรจรที่มีการเกิด ดับ เองในตัวอิอิ

  เขียน:  

ความเห็น (0)