อนุทิน 71347 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • วันนี้เป็นวันพระ...ตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อเตรียมอาหารตักบาตรพระ ๑๐ รูปกับแม่และพี่สาว
    มีเวลาเดินจงกรม  และนั่งสมาธิอีก ๑ ชั่วโมง
  • ช่วงนี้รักษาศีลแปดไม่กินข้าวเย็นมาสองวัน  รู้สึกจิตไม่ฟุ้งซ่าน ร่างกายเบาสบาย
    จิตมีพลัง   หลับง่าย  นอนน้อยแต่สดชื่น 
  • หากเป็นไปได้  ควรเริ่มต้นกลับมากินอาหารสองมื้องดมื้อเย็นคงเจริญในธรรม
    ไม่น้อย...
  เขียน:  

ความเห็น (0)