อนุทิน #71331

   รวบรวมเอกสารประกอบการอบรม  E-training  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษปีที่ 4-6 เรียบร้อยแล้ว  ศึกษาให้เข้าใจก่อน เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมท่านอื่นๆ  

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)