อนุทิน 71317 - ยูมิ

  ติดต่อ

เห็นกวางย่างเยื้องชำเลืองเดิน

เราก็เพลินเพ็งจิตพิสมัย

มองเรือพระแลกวางน้อยปราบปรื้มใจ

สุขอยู่ในสวนธรรมพระพุทธองค์...

  เขียน:  

ความเห็น (0)