อนุทิน 71317 - ยูมิ

ยูมิ

เห็นกวางย่างเยื้องชำเลืองเดิน

เราก็เพลินเพ็งจิตพิสมัย

มองเรือพระแลกวางน้อยปราบปรื้มใจ

สุขอยู่ในสวนธรรมพระพุทธองค์...

เขียน 30 Oct 2010 @ 10:31 ()


ความเห็น (0)