อนุทิน 71299 - ราชิต สุพร

การทีเราจะทำให้คนอื่นมาเคารพหรือศรัทธาในตัวเรานั้น เราต้องแสดงศักยภาพออกมาจากตัวตนของเราจริงๆ ถ้าเอาตำแหน่งหรืออำนาจที่มีมาบังคับผู้น้อยให้นับถือ..คนอื่นก็จเสื่อมศรัทธา..

เขียน 29 Oct 2010 @ 22:23 ()


ความเห็น (0)