อนุทิน 71276 - หมอสีอิฐ

เริ่มมีคนไข้เบาหวานขอยาเป็น ๒ เดือน.....เตรียมตัวเกี่ยวข้าว

วันนี้มีทีมสหกรณ์มาหาเสียง

เขียน 29 Oct 2010 @ 14:52 ()


ความเห็น (0)