อนุทิน #71272

  • ๒๙ ต.ค. เดินทางไปประชุมงานวันกีฬาของสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ห้องประชุม ก.อ.
  • ภาคบ่ายประชุมตัวชี้วัดรายบุคคล
  • ช่วงเที่ยงไปซื้อของที่แถวคลองถมกับท่านรองฯ

 

เขียน:

ความเห็น (0)