อนุทิน 71233 - กาญจนา สุวรรณเจริญ

ใจคงต้อง   ละวาง   ซึ่งความหวัง
เสมือนดั่ง   สายธาร   ที่ผ่านไหล
หากหวังมาก   ทุกข์ยิ่งทาบ   ทับทรวงใน
ควรเผื่อไว้   ด้วยทำใจ   ให้ปล่อยวาง...

Let it be...ปล่อยให้เป็นไป

เขียน 28 Oct 2010 @ 08:29 ()


ความเห็น (0)