อนุทิน 71226 - ปุ๊....อมรรัตน์

ช่วงนี้ได้ร่วมจัดกิจกรรมและเป็นวิทยากรในโครงการ "การจัดทำค่ายและการฝึกพูดเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ตามรูปแบบในชุมชน" วันที่ 26-29 ตค. 53 ที่ทางคลินิกฝึกพูด โรงพยาบาลศรีนครินทร์จัดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก สปสช. ค่ะ เด็กๆสนุกในกิจกรรมที่จัดขึ้นพร้อมกับได้ฝึกพูดให้ชัดด้วย ผู้ปกครองและผู้ช่วยฝึกพูดก็ได้รับความรู้ รวมถึงกลุ่มวิทยากรก็มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้วยค่ะ

เขียน 28 Oct 2010 @ 00:40 ()


ความเห็น (0)