อนุทิน 71203 - จารุวัจน์ شافعى

ไปประชุมที่ สบย. 12 มาในรายการวิจัย comsist เลยได้รับแจ้งมาว่า 5 จชต. ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครูต่อ งานนี้ สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ก็ต้องเปิดต่อตามนโยบายครับ เพราะมีพันธสัญญาร่วมกับ สบย.ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว  

เขียน 27 Oct 2010 @ 15:27 ()


ความเห็น (0)