อนุทิน 71201 - นาย a อำนวย ต้น, เปล่ง, s สาแก้ว

"วันนี้ยังไม่ปรารถนา วันหน้าก็จะปรารถนาเมื่อละความชั่วได้ แล้วความดีก็ได้ทำเต็มเปี่ยม แต่จิตยังหม่นหมอง ด้วยตัณหาชั้นประณีตบางประการอยู่และไม่รู้จะดับด้วยวิธีใด? นอกจากพยายามอยู่เหนืออำนาจตัณหา คืออยู่เหนือการที่จะไปอยากได้อยากเป็นทั้งในสิ่งที่ชั่วหรือสิ่งที่ดีก็ตาม" *ต้องไม่มีความอยากโดยสิ้นเชิง จึงจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้*

ข้อมูลจาก หนังสือคู่มือมนุษย์

ของพุทธทาสภิกขุ.

เขียน 27 Oct 2010 @ 15:06 ()


ความเห็น (0)