อนุทิน 71200 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

เพิ่งเสร็จจากการประชุมสาขาคอมฯธุรกิจ  มีหลายเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อ อาทิเช่น course profile ที่ อ.แต่ละท่านต้องไปปรับปรุงให้เข้าเกณฑ์ มกอ. 

แต่เหนื่อยหน่อย เพราะมี อ.ที่เป็นฝรั่งเข้าร่วมประชุมด้วย ต้องพูด-ฟัง-แปล-แก้ไขภาษาอังกฤษเพื่อให้เข้าใจตรงกัน

เที่ยวนี้ดี มีของว่าง อาหารกลางวันเสริ์ฟ ไม่ต้องลำบากออกมาหาอะไรทานกัน

เขียน 27 Oct 2010 @ 14:47 ()


ความเห็น (0)