อนุทิน 71196 - ปัญญาโรจน์ เฮ่าฮู่เที่ยน

วันพรุ่งนี้จะต้องไปฟังคำชี้แจงการใช้ระบบ E-training ที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา เวลา 09.00 น.

เขียน 27 Oct 2010 @ 14:04 ()


ความเห็น (0)