อนุทิน #71188

วันนี้เราทำงานดังนี้

1 ตรวจรับงานไฟฟ้าของเขตฯ

2 จัดทำ Blog

พรุ่งนี้เราจะทำ

1 ประชุม E trianning

2 เขียนความรู้ใส่ Blog

เขียน:

ความเห็น (0)