อนุทิน 71188 - karunphon too pramphet

วันนี้เราทำงานดังนี้

1 ตรวจรับงานไฟฟ้าของเขตฯ

2 จัดทำ Blog

พรุ่งนี้เราจะทำ

1 ประชุม E trianning

2 เขียนความรู้ใส่ Blog

เขียน 27 Oct 2010 @ 14:02 ()


ความเห็น (0)