อนุทิน 71138 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๒๒๗ |

นิพพานทำได้ชาตินี้ เพียงแค่ ...

หายใจเข้า หายใจออก อยู่กับปัจจุบัน ไม่คิดถึงอนาคต

(รายการชีพจรโลก โดย สุทธิชัย หยุ่น)

เขียน 27 Oct 2010 @ 00:35 ()


ความเห็น (0)