อนุทิน 71122 - bop

bop
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้สถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงมากท่วมเข้าในบริเวณโรงเรียนวัดสำโรงฯโดยทั่วไปภายในบริเวณโรงเรียน ท่วมสูง เกิน 60 เซ็นติเมตร ห้องส้วมใช้การไม่ได้ ห้องเรียนน้ำไหลเข้าในห้องเรียนชั้นล่างทุกห้องเรียน ได้เก็บสิ่งของขึ้นบนที่สูงทุกห้อง โรงอาหารใช้การไม่ได้ พรุ่งนี้จะมีน้ำหนุนสูงขึ้นอีก  ผมได้จัดส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังผู้ปกครองทุกคนเลื่อนเปิดเรียนจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 53 เป็นวันที่ 8 พฤศจิกายน 53 ยังไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้ว่าน้ำจะลดลงสู่สภาพปกติหรือไม่ ห้องส้วมนักเรียนจะใช้การได้หรือไม่ หากยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติก็คงจะต้องเลื่อนเปิดไปอีก นักเรียนต้องเสียโอกาสที่จะได้เรียนตามสื่อทางไกลของโรงเรียนวังไกลกังวล ผมคงต้องจัดหาเครื่องบันทึกในการบันทึกการเรียนการสอนให้กับครูทุกคนต่อไป

เขียน 26 Oct 2010 @ 15:07 ()


ความเห็น (0)