อนุทิน 71070 - ครูอ้อย แซ่เฮ

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  Roadmap จุดเน้นคุณภพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย

สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่ควรรู้

1.เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้

2.กระตุ้น เงรัด การนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติ

3.สร้างความพร้อมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน

4.สร้างความเข้มแข็ง กำกับติดตามการพัฒนาผู้เรียน

งง งง เรากำลังทำอะไร แล้ว เขาให้เราทำอะไร ซ้ำซ้อนไหม  ฉันคิดว่า ฉันทำแล้วนะ

เขียน 25 Oct 2010 @ 12:28 ()


ความเห็น (0)