อนุทิน 71063 - ศรีกรม

  • ๒๐ ต.ค. เดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งห้องประชุม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ณ ห้องประชุมสำนักงานวิชาการ ชั้น ๗ ตึก A
  • ๒๒ ต.ค.  ประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา มจธ.
  • ประชุมคณะกรรมการตรวจพัสดุคอมพิวเตอร์ ๗ รายการ ณ ห้องประชุมสำนักงานต่างประเทศ
  • คติ...  ความกระตือรือร้น เป็นบาทเบื้องต้นของความสำเร็จ...
เขียน 25 Oct 2010 @ 09:54 ()


ความเห็น (0)