อนุทิน 71048 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • เทศกาลบุญออกพรรษา  ผู้คนแห่แหนกันไปทำบุญอย่างเนืองแน่น
    แสดงให้เห็นถึงการสืบทอดประเพณีที่งดงาม  น่าชื่นชม
  • อีกมุมหนึ่งที่เป็นภาพสะท้อนก็คือ  ความเป็นชาวพุทธของคนไทย
    ส่วนใหญ่ยังติดอยู่แค่การทำทาน  หากเข้าถึง  ศีล  และภาวนา
    สังคมไทยคงจะสงบสุขมากกว่านี้
  เขียน:  

ความเห็น (0)